Høring - Endring i forskrift om Omsetningsrådets virksomhet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2005