Høring - endring i forskrift til åndsverkloven

Forslag til endring i forskrift til åndsverkloven er sendt ut på høring. Det foreslås bl.a. endringer i reglene om eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverk i arkiv, bibliotek og museer m.v., samt visse endringer i reglene om tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2007

Resultat av høringen:

Forskriftsendring som trådte i kraft 1. januar 2008

Forskrift til åndsverkloven (hos Lovdata)