Høring - Endring i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2006

  • Høringsfrist: 27.04.2006

Høringsbrev i pdf-format
Høringsnotat i pdf-format

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

..............................................................................

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 79 (2005–2006) 19. mai 2006 frem forslag til lov om endring i universitets- og høyskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.