Høring - endring i Svalbardloven § 4 og forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeriaktivitet

Frist: 29.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 29.04.2005