Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud

Høring med forslag om endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet i utvisningssaker. Mens et innreiseforbud i dag kan settes til ett år, to år, fem år eller gjøres varig, foreslås det å tilføye et nytt alternativ med ti års innreiseforbud.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.02.2016