Høring - endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Høring – Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2006

     
     

Høring - Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

  • Høringsfrist: 15.12.06 (saken er under behandling)
 
 
 
Til toppen