Høring - Endringer i lov om atomenergivirksomhet og ratifikasjon av endringsprotokoller om erstatningsansvar på atomenergiens område

Frist 01.06.2006

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i atomenergiloven om erstatningog forsikring. Det foreslås blant annet å øke lovens ansvarsgrenser og å endre angivelsen av hvilke tap som omfattes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2006

  • Høringsfrist: 01.06.2006