Høring - Endringer i markedsordningen for melk

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Nytt regelverk for melkeordningen Fastsatt 4. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2003