Høring - endringer i medieeierskapsloven

Det foreslås å redusere den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio fra 40 prosent til 1/3 av markedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.01.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/04589 ME roy:elt

30.11.2005

Høring – endringer i medieeierskapsloven

Vedlagt følger et notat med forslag om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven).

Eventuelle merknader må være Kultur- og kirkedepartementet i hende innen 11. januar 2006.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen Tauland
avdelingsdirektør

Høringsnotat om endring av den øvre grensen for nasjonalt eierskap i medieeierskapsloven

Dokumentet er i pdf-format. For å lese dette må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Departementene

Akademikerne

A-pressen AS

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Institusjonen Fritt Ord

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for medievitenskap

Kanal 24

Konkurransetilsynet

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen (LO)

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Orkla Media AS

P4 Radio Hele Norge

Sametinget

Schibsted ASA

Telenor AS

TV 2 AS

TV 3 AS

TVNorge AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund