Høring - Endringer i regelverket for Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Enhetsregisteret - gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF som endrer rådsdirektiv 68/151/EØF om krav om offentlighet for visse selskapsformer (første selskapsrettsdirektiv)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

  • Høringsfrist: 01.02.2005