Høring - Endringer i rovviltforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2012

Resultat av høring

Forskrift om endring i forskrift om forvaltning av rovvilt (Norsk Lovtidend)