Høring - forslag til endringer i partiloven som følge av Europarådet v/GRECOs evaluering av partifinansieringen i Norge

Departementet sender på høring et forslag til hvordan rekommandasjonene fra Europarådet v/GRECO (Group of States against Corruption) kan følges opp gjennom endringer i partiloven. Høringsfrist er 17. februar 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2011