Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring etter Espoo-konvensjonen – utvidelse av Sälen-Trysil Airport i Sverige

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.:

Vi viser til deres tidligere høringsuttalelser til utkast til konsekvensutredning for utvidelse av Rörbäcknäs flyplass i Sälen kommune i Sverige (Sälen-Trysil Airport, tiltakshaver Sälenflyg AB)

Miljøverndepartementet har nå mottatt et forslag til konsekvensutredning utarbeidet del av utbyggingssøknad for flyplassen. Forslaget sendes med dette saken på ny høring til de parter som ga høringsuttalelse i til utkastet, i henhold til FN- ECE konvensjonen om konsekvensutredning for tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen).

Vi ber om at eventuelle merknader er departementet i hende innen 1. september 2011, da vi har frist til å gi uttalelse til Naturvårdsverket 5. september.

Dokumenter i saken:
Vedlagt er konsekvensutredning og utbyggingssøknad.
Alle relevante dokumenter med ytterligere informasjon kan hentes på følgende nettadresse: ftp://loadbay.naturvardsverket.se login: ftp passord: Nvvftp08

Av særlig relevans peker vi på følgende dokumenter:

  • Bilaga 1a og 1b: Utslepp til luft inklusive komplettering
  • Bilaga 2 PM Buller 
  • Bilaga 4 og 5 Samrådsredogjørelse 
  • Bilaga 11-19: Bullerkartor 
  • Bilaga 23-24 kartor over maximal Bullernivå vid start og landing


Trysil kommene
Fylkesmannen i Hedmark

Til toppen