Høring — Etterkontroll av lov om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Høringsfrist: 15.10.2004

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Høringsfristen er satt til 15. oktober 2004. (01.07)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2004