Høring - Europarådet. Rapport om mediemangfold i Europa

Kultur- og kirkedepartementet har sendt rapporten 'Media diversity in Europe' ut på høring. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe i Europarådet og omhandler mediepolitiske spørsmål som ytringsfrihet, medieeierskap, allmennkringkasting med videre.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2003

Kultur- og kirkedepartementet har sendt rapporten 'Media diversity in Europe' ut på høring. Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe i Europarådet og omhandler mediepolitiske spørsmål som ytringsfrihet, medieeierskap, allmennkringkasting med videre.