Høring - evaluering av Norsk filmutvikling

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

gtl management har på oppdrag for Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en evaluering av Norsk filmutvikling. Saken omtales i budsjettet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2003