Høring - evaluering av Norsk filmutvikling

gtl management har på oppdrag for Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en evaluering av Norsk filmutvikling. Saken omtales i budsjettet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2003