Høring - eventuell tillatelse til samarbeid om faste videresalgspriser for fagbøker og lærebøker på norsk for høyere utdanning

Høringsfrist: 5. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: