Høring - Finansiering av matforvaltningen

Forskrifter fastsatt 9. jan. og 15. jan. 2004

Landbruksdepartementet inviterer næring og organisasjoner til høringsmøte om det nye systemet for finansiering av matforvaltningen. (02.12.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2003