Høring: Forliksrådet som kollegial domstol etter omorganiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 24.10.05

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2005Høringsfrist
: 24.10.2005