Høring - Forskrift om endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Fastsatt 1. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2004