Høring - forskrift om likeverdig behandling i forhold til offentlige tilskudd til barnehager

Høringsfrist 1. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.03.04
  • Nytt i høringssaken:
    16.01.04 Pressemelding