Høring - forskrift om råd for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens beredskapsplikter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.05.2018

Vår ref.: 18/1040

Høringsbrev

Departementene

Brønnøyøundregistrene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Lonyearbyen lokalstyre

Miljødirektoratet

Oljedirektoratet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Statens jernbanetilsyn

Statens vegvesen

Syssemannen på Svalbard

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Europabevegelsen

Drivkraft Norge

Finans Norge

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nei til EU

Norges Juristforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Air BP Norway AS

Bunker Oil AS

Circle K Norge AS

Esso Norge AS

St1 Norge AS

Statoil ASA

Preem AB

Uno-X Norge AS