Høring - Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse landbruksprodukter

Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks- og gartneriprodukter mv. Fastsatt 30. juni 2004

Landbruksdepartementet har sendt forslag til forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse landbruksprodukter ut på høring. (30.03.2004)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2004