Høring - forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

Høringsfrist : 4. desember 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.12.2000