Høring - Forskrift om tildeling av kvote og utstedelse av eksportsertifikater for eksport av mineralvann til EU innenfor avtale etter protokoll 2 til frihandelsavtalen mellom Kongeriket Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (mineralvannforskriften

Mineralvannforskriften Fastsatt 17.12.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2004

  • Høringsfrist: 10. desember 2004
  • Mineralvannforskriften, fastsatt 17.12.2004