Høring — forskrift til folkehøyskoleloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.02.06

Høringsbrev (i pdf-format)

Vedlegg til høringsbrev (i pdf-format):

1. Forslag til ny forskrift
2. Utkast til rundskriv om dokumentasjonskrav
3. Liste over høringsinstanser

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html