Høring - Forskrifter for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring p.g.a. radioaktivitet 2003/2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Forskrifter for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring p.g.a. radioaktivitet 2003/2004. Fastsatt 19. juni 2003, utgått

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2003

  • Forskrifter for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring p.g.a. radioaktivitet 2003/2004, utgått.
    Fastsatt av Landbruksdepartementet den 19. juni 2003
  • Høringsfrist: 2. juni 2003