Høring - Forskrifter for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring p.g.a. radioaktivitet 2003/2004

Forskrifter for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring p.g.a. radioaktivitet 2003/2004. Fastsatt 19. juni 2003, utgått

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/874 Ark. 835

07.05.2003

Forskrifter for kompensasjon og erstatning i forbindelse med nedfôring p.g.a. radioaktivitet 2003/2004

I likhet med tidligere år skal det fastsettes forskrift om erstatning og kompensasjon p.g.a. radioaktivitet for beitesesongen 2003/2004.

Vedlagt oversendes departementets forslag til forskrifter.

Forslaget sendes ut under forutsetning av at årets jordbruksoppgjør bestemmer at tiltakene for beitesesongen 2003/2004 skal videreføres og finansieres som tidligere.

Endringer i forhold til fjorårets regelverk er kun av teknisk karakter.

Departementet ber om at eventuelle merknader til forslaget blir sendt departementet innen mandag 2. juni 2003.

Med hilsen

Kjell Nyhus e.f.
Avdelingsdirektør

Anne-Cathrine Hansen
Konsulent