Høring - Forskriftsregulering av obligatoriske nasjonale prøver

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 13.02.2004