Høring - Forskriftsregulering av obligatorisk kartlegging av elevers læringsmiljø

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.10.03