Høring - forslag om endring av dyrevernloven - tilsynsmodell og virkemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003

  • Høringsfrist: 15 juni 2003