Høring - Forslag om endring av opplæringsloven § 13-10 og friskoleloven § 5-2

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 13.02.2004