Høring - Forslag om endring av opplæringsloven § 13-10 og friskoleloven § 5-2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist 13.02.2004