Høring - forslag om endring av stiftelsesloven (kunngjøring ved opphevelse av stiftelser) mv.

Frist: 30.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2006

  • Høringsfrist: 30.10.2006 (saken er ferdigbehandlet)