Høring — Forslag om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotek

Departementet har vurdert det som nødvendig å gjøre en rekke endringer i forskriften. Hovedbegrunnelsen for dette er at forskriften bør tilpasses dagens situasjon, både sett i lys av kompetansereformen i høyere utdanning, og kommunenes behov for å rekruttere og bygge opp tilstrekkelig bibliotekfaglig kompetanse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2004