Høring - forslag om endringer i ligningsloven og skatteloven som følge av opprettelsen av et sentralt aksjonærregister

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist: 4. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: mandag 4. august 2003