Høring - forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Status: På høring

Høringsfrist: 19.11.2021

Vår ref.: 21/6386

Høringsbrev

American Bureau of Shipping
Arbeids- og sosialdepartementet
Fagskolen i Hordaland
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Bureau Veritas
ClassNK
Den Norske Advokatforening
Det Norske Maskinistforbund
DNV 
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Rogaland, avd. Karmsund vgs
Fagskulen Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy
Fagskolen i Vestfold
Fellesforbundet For Sjøfolk
Forsvarsdepartementet
Gard AS
Havarikommsjonen
Helse- og omsorgsdepartementet
Hurtigbåtenes Rederiforening
Høgskulen på Vestlandet
Industri og energi
Justisdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kystrederiene
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Lloyds Register of Shipping
Lofoten maritime fagskole
Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Maritimt Opplæringskontor (Ålesund)
Maritimt opplæringskontor Sør/Vest Norge
Maritimt opplæringskontor for maritime fag nord
Måløy vidaregåande skule
NHO Sjøfart
Nordkapp maritime fagskole og videregående Skole
Nordisk institutt for sjørett
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund