Høring - forslag om overføring av tilsynsansvar for fjernsynsovervåking til kommuner som ønsker det

Frist: 15.06.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. juni 2005