Høring — forslag om utvidelse av opplysningsplikten ved markedsføring av lån

Frist 15.08.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

  • Høringsfrist: 15. august 2006