Høring — forslag om utvidelse av opplysningsplikten ved markedsføring av lån

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 15.08.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

  • Høringsfrist: 15. august 2006