Høring — forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Resultat: Forskrift 1.desember 2005 om endring i forskrift 1. juni 1990 nr. 429 om produktpakker mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 04.10.2005
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format.