Høring - Forslag til en ny bestemmelse i forbrukerkjøpsloven om garantier. Forholdet mellom regler om absolutt reklamasjonsfrist i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler

Vedlegg til høringsbrev 29.07.2004. Frist 01.11.2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2004

Til toppen