Høring - Forslag til endring av vegtrafikkloven § 13 b – reduserte utslipp av CO2 fra nye tunge kjøretøy

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til endring av vegtrafikkloven på høring. Saken gjelder forslag til endring av vegtrafikkloven § 13 b for å etablere nødvendig forskriftshjemmel for å implementere de materielle reglene i to forordninger. Den ene gjelder rapportering av CO2-utslipp, og den andre gjelder krav til reduserte utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy. Dette er første gang det settes krav til utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.03.2022

Vår ref.: 22/203

Høringsbrev (pdf)

Asko/Norgesgruppen ASA
Bellona
Bilimportørenes Landsforening
Drivkraft Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Miljødirektoratet
Naturvernforbundet
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
PostNord AS
Statens vegvesen
Zero Emission Resource Organisation