Høring — Forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo.

Forskriften ble endret 25. april 2005.

Innføringen av eneretten til Norsk Tipping måtte utsettes, og eksisterende oppstillingstillatelser ble videreført slik de forelå 10. desember 2004 frem til 30. juni 2005. Departementet foreslår at eksisterende tillatelser videreføres utover 30. juni 2005 og at det ikke kan foretas endringer i tillatelsene. Forskriften ble endret 25. april.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2005

Innføringen av eneretten til Norsk Tipping måtte utsettes, og eksisterende oppstillingstillatelser ble videreført slik de forelå 10. desember 2004 frem til 30. juni 2005. Departementet foreslår at eksisterende tillatelser videreføres utover 30. juni 2005 og at det ikke kan foretas endringer i tillatelsene.