Høring - forslag til endringar i kringkastingsforskrifta - forslag til nye reglar om fastsetjing av gebyr

Kultur- og kyrkjedepartementet legg med dette fram forslag til endringar i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting. Forslaget gjeld nye reglar om fastsetjing av gebyr.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2007