Høring - forslag til endringar i kringkastingsforskrifta - forslag til nye reglar om fastsetjing av gebyr

Kultur- og kyrkjedepartementet legg med dette fram forslag til endringar i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting. Forslaget gjeld nye reglar om fastsetjing av gebyr.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2007

Departementa

Abelia

Annonsørforeningen – ANFO

A-pressen

Barneombodet

Familie og Medier

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

GRAMO

Høgskulen i Volda

IKT-Norge

Institutt for journalistikk

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Kanal 24

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Norges Markedsføringsforbund

Norges Televisjon AS

Norkring

Norsk Aller AS

Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL)

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

NORWACO

NTV Pluss AS

Orkla Media

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Sametinget

Schibsted

Senter for medieøkonomi, BI

Telenor Broadcast AS

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UPC

Viasat AS

Høringsuttalelser legges ut fortløpende. Høringsfrist er 19.02.2007.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet – ingen merknader.

Barne- og likestillingsdepartementet – ingen merknader.

Familie og Medier

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet – ingen merknader.

Forbrukerrådet - ingen merknader.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet - ingen merknader.

Forsvarsdepartementet – ingen merknader.

Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader.

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Justis- og politidepartementet

Konukurransetilsynet - ingen merknader

Kunnskapsdepartementet – ingen merknader.

Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader.

Medietilsynet

Miljøverndepartementet – ingen merknader.

Norsk Journalistlag

Norsk medieforskerlag

Norsk redaktørforening - vedlegg

NORWACO

NRK

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet – ingen merknader.

P4 Radio Hele Norge

Post- og Teletilsynet

Samferdselsdepartementet

Telenor Broadcast - ingen merknader.

TV2

Utenriksdepartementet - ingen merknader.