Høring — Forslag til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere

Kultur- og kirkedepartementet foreslår endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for kringkasting av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2006

Høring - Forslag til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere

 

 

Forskriften ble endret med virkning fra 1. november 2006.