Høring — Forslag til endringer i forskrift om særavgifter

Resultat: Forskrift om særavgifter ble endret i tråd med forslaget, med virkning fra 1. januar 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 5. desember 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 5. september 2006