Høring: forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven - elektronisk kommunikasjon under bobehandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2007