Høring - forslag til endringer i lotteriloven — pyramidespill

Vedlagt følger forslag til endringer i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. Forslaget innebærer at reglene om pyramidespill i lotteriloven § 16 endres. Formålet med lovendringen er å stanse både rene og kamuflerte pyramidespill og å søke å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2005

Vedlagt følger forslag til endringer i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. Forslaget innebærer at reglene om pyramidespill i lotteriloven § 16 endres. Formålet med lovendringen er å stanse både rene og kamuflerte pyramidespill og å søke å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer.