Høring - Forslag til endringer i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 04.06.03