Høring - forslag til endringer i lov om pensjonstrygd for fiskere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om pensjonstrygd for fiskere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2021

Vår ref.: 21/3188

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om pensjonstrygd for fiskere.

Frist for å sende inn høringssvar er torsdag 16. desember 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Biørn Bogstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Pernille Krohn
seniorrådgiver

 

 • Finansdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finanstilsynet
 • Garantikassen for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Den Norske Aktuarforening
 • Det norske maskinistforbund
 • Finans Norge
 • Fiskebåt
 • Kystrederiene
 • Industri Engeri
 • NHO Sjøfart
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Pelagisk Forening
 • SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren