Høring — forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven — KRL-faget

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2005