Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring –Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

  • Høringsfrist: 01122004